20 October 2014

GOOD NEWS FOR FIX PAY ••• Have 4500 hata temne 7100 karaya, 5300 vala ne 7800 chukvase, 9400 vala ne 13500 karayo, 10000 vala ne 13700 pagar malse...

GOOD NEWS FOR FIX PAY ••• ➣ Have 4500 hata temne 7100 karya, ➣ 5300 vala ne 7800 chukvase, ➣ 9400 vala ne 13500 karayo, ➣ 10000 vala ne 13700 pagar malse... ➣ 1 OCTOBER THI AMAL THASE...

01 October 2014

Banaskantha Ektarfi JillFer Badali Camp Date:10/10/2014 (UPPER & LOWER)

Date:10/10/2014 (UPPER & LOWER)

• Sthal: B.R.C. BHAVAN JAGANA...

• Ta: Palanpur (B.K)

• Samay : 9:30 AM